субота, 28 вересня 2013 р.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КАСТИНГ!

ВИТЯГ З СТАТУТУ

ШКІЛЬНОГО КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА "STEP BY STEP"


IV.    ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1.  Членами ШКП можуть бути учні 7-11 класів Підгайцівського НВК за власним бажанням, які дотримуються Статуту, активно працюють в одному з напрямків діяльності, практичними діями сприяють розвитку клубу.
4.2. Підставою для вступу в клуб є обґрунтована усна заява учня НВК, який має бажання брати участь в його діяльності;
4.3. Питання про прийом до членів ШКП розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.4.  Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, визначеному Статутом ШКП.
4.5. Члени ШКП мають право:
- брати участь у всіх видах діяльності та вносити свої пропозиції;
- презентувати результати своєї діяльності;
- обговорювати на Загальних зборах ШКП будь-які питання діяльності клубу;
- отримувати інформацію з питань діяльності клубу;
- критикувати членів ШКП з посиланням на конкретні документи або дії при обговоренні на Загальних зборах відповідних органів клубу;
- отримувати заохочувальні призи;
- вільно виходити з членів ШКП у встановленому порядку;
- здійснювати інші дії, передбачені Статутом ШКП.
4.6. Члени ШКП зобов'язані:
- здійснювати свою діяльність на принципах відкритості, активності, співпраці, відповідальності та інших принципах визначених даним Статутом;
- брати участь у роботі клубу лише за згодою батьків та без порушень навчально-виховного процесу;
- виконувати рішення загальних зборів;
- брати участь у виконанні завдань, визначених Статутом;
- дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту;
- підтримувати своїми діями авторитет ШКП, дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.
4.7. Член ШКП може бути виключений з членів клубу. Питання про виключення  вирішується на загальних зборах клубу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало понад дві третини учасників загальних зборів.
 4.8.Член ШКП припиняє своє членство в клубі:
- за власним бажанням;
- виключення з ШКП за дії, несумісні з його Статутом;
- тривалої неучасті у роботі клубу (більше одного місяця) без поважних причин.
 


«STEP BY STEP»Немає коментарів:

Дописати коментар